Ett par sitter i en sofa sammen med megler

Tips og råd når du skal kjøpe

Kontakt banken tidlig - i din jakt på din første bolig.

Min eldste sønn er på sin første boligjakt og dermed med på flere visninger og har allerede vært med i to budrunder. Selvfølgelig har han sjekket finansering, han som har en mor i banken – men der er mange leiligheter med varierende størrelse på fellesgjeld og husleie.

Vi må dermed i ny og ne sjekke med rådgiver om hvor høyt vi kan by. Det å ha en god forberedelse med din rådgiver før du går ut på boligjakt - kan være svært avgjørende for om du får drømmeboligen eller om du har gjort et godt kjøp.

Nesten 50 prosent av de yngste boligkjøperne går inn i budrunder uten å ha finansieringen i orden, viser en fersk undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Storebrand.

Skal du kjøpe bolig for første gang er det flere ting du må tenke grundig gjennom.Du må være klar over at det er risiko forbundet med å kjøpe fremfor å leie, og du må ha økonomi til å tåle å eie. Når banken skal vurdere om du kan få lån er det flere faktorer som spiller inn.

  • Du bør ha minst 15 prosent i egenkapital (egne oppsparte midler)
  • Du må ha betalingsevne
  • Du må ha betalingsvilje

Egenkapital: Kravet om at du må ha 15 prosent egenkapital er satt av norske myndigheter. Et nøkkelord her er sparing. Start gjerne så tidlig som mulig med å sette av penger til fremtidig bolig. BSU er vårt beste boligsparetilbud for unge opptil 34 år. Å klare å spare såpass er en utfordring for mange unge. Derfor eksisterer det andre muligheter for å få tilstrekkelig egenkapital til kjøp av bolig. Har du foreldre som kan stille tilleggssikkerhet i sin bolig (realkausjon), eller gi private lån, være medlåntaker eller gi pengegaver eller forskudd på arv? Har du mulighet for å kjøpe sammen med noen andre? Kommunen har også anledning til å være behjelpelig med et såkalt startlån. Ta en prat med en rådgiver i banken for å kartlegge dine muligheter.

Betalingsevne: En ting er å få lånet, men du skal også betjene det. Når vi innvilger lån, tar vi i våre regnestykker høyde for at renten på lånet kan stige med minst fem prosentpoeng. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2008 for å finne lånerenter på det dobbelte av dagens.

Betalingsvilje: Hvor stor andel av inntekten din har du lyst til å bruke på bolig? Har du dyre hobbyer eller planlegger du å reise jorden rundt? Det er forhold som må tas med i betraktningen når du setter opp en låneavtale.

Tips!

Begynn derfor med en samtale i banken for å kartlegge hvordan du kan bli en ny lykkelig boligeier eller en enda lykkeligere boligeier!

Start så fort som mulig din egen Boligsparing for Unge, renten er hele 3,4% ( 3% fra 1 juni )og i tillegg får du trekke fra 20 % direkte på skatten, av det du sparer hvert år