Boligsalg

Samlivsbrudd og boligsalg? Dette bør du vite

En skilsmisse eller et samlivsbrudd kan koste deg dyrt. Det lønner seg alltid å samarbeide om boligsalget for best mulig resultat.

Bare det siste året har boligprisene i Norge steget med 6,2 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge er 4.495.784 kroner, viser tall fra Eiendom Norge. Det betyr at det kan være kostbart å etablere seg på nytt.

– Det vanligste, og kanskje mest konfliktskapende, skjer når en av partene skal kjøpe ut den andre og de må bli enige om pris. Med mindre annet er avtalt ved brudd mellom samboere, legges markedsverdien til grunn. Den er ikke alltid enkel å finne når boligen ikke selges på det åpne markedet, sier Alexander Due, fagsjef kvalitet og juridisk i Eiendomsmegler Vest.

Selv om partene ikke blir enige om pris, blir de som regel enige om hvem som skal utføre verdsettelsen. Da er det ikke nødvendig å skaffe hver sin verdivurdering. 

– Er dere usikre på vurderingen, kan det være lurt å innhente fra flere. Det viktigste er å engasjere en megler som er lokalkjent og som begge parter stoler på, forteller Alexander.

Viktig å samarbeide

Tom Rosenlund, eiendomsmegler på Askøy, har lang erfaring med boligsalg knyttet til skilsmisse og samlivsbrudd.

– Det aller viktigste er å få til et godt samarbeid i forbindelse med salget, slik at begge parter får best mulig resultat. Vi må unngå at en uenighet eller konflikt påvirker salget, sier Tom.  

Det første han gjør er å befare eiendommen, vurdere verdien og lage en e-takst.  

– Jeg anbefaler begge parter å snakke med en kunderådgiver etter dette, slik at de vet hvor mye de kan kjøpe for. Det må også avklares om en av partene ønsker og har mulighet til å beholde boligen.

Dersom ingen ønsker å beholde boligen, blir det salg, forklarer Tom. 

Åpen og ærlig dialog er viktig. Her spiller eiendomsmegleren en viktig rolle. 

– Vi går nøye gjennom oppgjøret med partene, slik at fordelingen blir slik de har blitt enige om. Dersom den ene har større egenkapital, vil det bli avregnet i avtalen, forteller Tom.

 

Kan du kreve salg av bolig ved skilsmisse?

Ved skilsmisse står partene fritt til å avtale hvem som skal overta boligen.

– Som hovedregel vil du få med deg eiendeler som du hadde før ekteskapet ble inngått. Blir dere ikke enige, og det ikke foreligger særlige grunner som taler for at den ene ektefellen kan kreve å overta boligen, kan boligen kreves solgt.  Det vil da bli sett på som et sameie mellom ektefellene og hver av partene vil ha forkjøpsrett ved salget, sier Alexander. 

– Har begge krav på halvparten når boligen selges ved skilsmisse?

– Her foreligger også avtalefrihet, men dersom annet ikke er avtalt er hovedregelen at ektefellenes samlede formue deles likt. Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler man hadde da ekteskapet ble inngått, eller er ervervet ved arv eller gave, kan holdes utenfor denne likedelingen, så lenge det ikke fører til et åpenbart urimelig resultat, forklarer han.
 

Flere blir samboere

I 2021 ble det inngått 9100 seperasjoner i Norge. Det er det laveste antallet siden 1980, viser tall fra SSB. 

Færre gifter seg, og 30 prosent av dem som lever i et samliv er samboere. Andelen har steget med rundt 10 prosent de siste tiårene og har aldri vært høyere, ifølge SSB. 

En ektefelle har større vern til å få bruksrett til bolig som er overtatt av den andre ektefellen. Avtalefriheten gjelder også for samboere. Dersom partene er enige, vil det ikke være behov for en lovregel som gir løsningen, ifølge juristen.

– En samboeravtale vil uansett være nyttig. Ved en tvist vil sameieloven gi hver av samboerne rett til å kreve sameiet oppløst, dersom de eier boligen sammen. Den andre parten vil da ha forkjøpsrett, sier Alexander.

Par som har vært gift eller samboere i mer enn to år, der den ene parten vil overta boligen, slipper å betale dokumentavgift på halvdelen som kjøpes ut.

Må vurdere hvem som eier hva

Det er ikke uvanlig at det oppstår problemstillinger og konflikter knyttet til samlivsbrudd og boligsalg.

Hovedregelen er at du beholder det du hadde med deg før samlivet, mens det dere ervervet sammen skal deles likt.

– Det skal likevel gjøre en skjønnsmessig vurdering av direkte og indirekte bidrag til eierskap i bolig. Dette kan være hus- og omsorgsbidrag, selvbyggerinnsats og innsats ved oppussing, med mer. Dette skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle og kan være svært vanskelig å fastsette, forklarer Alexander.
 

Ha tydelige avtaler

Prøv å løse konfliktene før de oppstår, er juristens klare råd. Dette kan gjøres gjennom skriftlige avtaler, helst mens dere fortsatt er sammen.

– Det er ikke enkelt å ta opp hva som skal skje ved et samlivsbrudd, spesielt i starten av et forhold. En samboeravtale kan likevel hindre langvarige og utfordrende situasjoner dersom det skulle skje et brudd, sier Alexander. 

Verdien på boligen vil ikke kunne løses ved en slik avtale, fordi det er verdi frem i tid som eventuelt skal settes. Prinsippene for hvordan verdien skal skje og fordelingen av denne kan likevel fastsettes. 

– Blir dere ikke enige, bør dere søke råd hos en spesialist. Når det er tid for verdsettelse, kontakt en lokalkjent megler, som både kan gi deg en vurdering samt gode råd dersom boligen må selges, råder Alexander.

 

Hvorfor velge oss

Vi gir deg litt mer

stjerne

5-stjerners oppfølging

Vi gir deg 5-stjerners oppfølging gjennom hele reisen, både ved kjøp og salg av bolig. 

ikon megler

Lokalkjente meglere

Her finner du engasjerte og dyktige meglere som kjenner bolig- og fritidsmarkedet der du bor.

mobil med hus

Fremtidens boligannonsering

En presis og effektiv måte for digital markedsføring av din bolig. 

vI HJELPER DEG

Kontakt oss

telefon

915 05560

Åpent mandag til fredag 08:30 - 16:00.

søk og hus

Våre kontor

Vi har 26 kontor på Vestlandet, finn ditt lokale kontor.

Snakke-bobler

Skriv til oss

Har du spørsmål så hjelper vi deg gjerne!