Åpner for høyere festeavgift

Mange som fester tomt til bolig eller hytte vil oppleve at festeavgiften øker. Stortinget vedtar trolig denne måneden at grunneier kan regulere opp festeavgiften til 2 prosent av tomtens markedsverdi, oppad begrenset til ca kr 11 000 per dekar.

Det opplyser advokat Olav Pedersen i Advokatfirmaet Harris.

 - Hva er bakgrunnen for endringene?

- Staten ble i 2012 dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Saken gjaldt reglene om hva som skal skje ved festetidens slutt.

Tidligere hadde fester krav på å fortsette festeforholdet på samme vilkår som før. Om grunneier ikke hadde grunnlag i avtalen for å regulere opp festeavgiften, fikk fester rett til fortsatt feste kun med regulering i henhold til konsumprisindeksen.

Menneskerettighetsdomstolen mente dette var urimelig og i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Staten måtte derfor endre reglene.

- Kan du utdype hvilke endringer som kommer?

  • Alle festeforhold forlenges automatisk.
  • Der avtalen sier noe om hvordan festeavgiften skal reguleres ved festetidens slutt, er det i utgangspunktet avtalen som gjelder. Ellers gjelder følgende:
  • Grunneier kan regulere opp festeavgiften til 2 prosent av tomtens markedsverdi oppad begrenset til et maksimalbeløp som p.t. er kr 11 378  i året pr dekar tomt.
  • Regulering kan kreves inntil 3 år etter at festetiden er gått ut, men kun for festeavgift som ikke er forfalt.
  • Regulering kan kreves for festeforhold som er forlenget i medhold av tomtefesteloven tilbake til 01.11.2004, men kun for fremtidige  terminer.

I og med at det er flertall på Stortinget som står bak dette, blir dette etter all sannsynlighet vedtatt. Endringene trer i kraft 1. juli 2015.

- Har du noen råd til de som vurderer kjøp av hus eller hytte på festet tomt?

- Det viktigste er at både selger, kjøper og megler gjør seg kjent med festekontrakten og hva som der står om hva som skal skje når festetiden er ute, og om de nye reglene kommer til anvendelse eller ikke. Om nødvendig bør en søke juridisk bistand. Når partene vet hva som skal skje når festetiden er ute, må kjøper legge dette inn i sine regnestykker på samme måte som en f.eks. tenker på kommunale avgifter, eiendomsskatt og rentenivå  ved kjøp av eiendom, sier Olav Pedersen.

 

 

 

 

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost