Vente med byggeprosjektet til etter 1. juli

Vår og sommer er høysesong for små og store byggeprosjekter knyttet til hus og hytte. Fra 1. juli i år gjelder nye byggeregler som gjør at du (kanskje) slipper å søke kommunen om byggetillatelse, og kanskje sparer noen tusenlapper.

Å søke kommunen om tillatelse for å føre opp for eksempel en garasje på tomten fremstår for mange som både en tidkrevende prosess, byråkrati og en unødvendig kostnad. Nå ønsker myndighetene at det skal bli enklere for folk å få utført byggetiltak på egen eiendom uten å måtte søke om godkjenning. Ifølge regjeringen utgjør den typen byggetiltak som nå fritas for søknadsplikt til sammen en femtedel av alle byggesaker i norske kommuner.

Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge regelverket følges:

  • Garasje, uthus, hobbybod og liknende med visse restriksjoner på inntil 50 m2  inntil 1 meter fra nabogrensen. I dag må du nemlig søke kommunen om tillatelse dersom du vil bygge større enn 15 m2 eller nærmere nabogrensen enn fire meter, og en ordinær garasjesøknad til kommunen koster i dag fra rundt 4.000 til 8.000 kroner.
  • Tilbygg på maksimalt 15 m2, for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod, inntil 4 meter eller mer fra nabogrensen.
  • Mindre bygg eller arbeider som eksempelvis levegg, forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser for tomtens bruk, kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen.
  • Mindre levegger med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 5 meter kan oppføres inntil nabogrensen uten søknad. 

Den som skal bygge har imidlertid selv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Det er viktig å undersøke kommunens plan for området der man bor. For enkelte områder kan nemlig byggegrense, veikrav og andre reguleringsbestemmelser for et område overstyre det nye regelverket. Oppsummert innebærer regelendringene at den som ønsker å bygge har en forsterket undersøkelsesplikt i forhold til tidligere. Og dersom tomten er utnyttet maksimalt allerede – da må det søkes.

Informasjon til naboer

Med de nye reglene åpnes det også for at du ikke trenger å spørre naboene om godkjenning. Jeg råder deg likevel til å snakke med naboene på forhånd slik at det ikke oppstår uvennskap og konflikter, og du ivaretar en hyggelig hverdag i nabolaget.

Lykke til med eventuelle snekkerarbeider!

 

 

 

 

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost