Hvordan bestemme eierandelen for samboere ved bygging av hytte?

Samboere bygger en hytte. De betaler halvparten hver på tomten, og står begge to som eiere på skjøtet. Han har mye bedre inntekt enn henne. Han betaler alt av materialer til hytten og bruker rammelånet etter hvert som det er behov. Hun er hjemme med barn og tar seg av det daglige. Eier hun halve hytten når den står ferdig selv om hun ikke har vært med å betale direkte underveis?

Samboere bygger en hytte. De betaler halvparten hver på tomten, og står begge to som eiere på skjøtet. Han har mye bedre inntekt enn henne. Han betaler alt av materialer til hytten og bruker rammelånet etter hvert som det er behov. Hun er hjemme med barn og tar seg av det daglige. Eier hun halve hytten når den står ferdig selv om hun ikke har vært med å betale direkte underveis?

Størrelsen på eierandelen avhenger av avtalen mellom samboerparet. Når paret har avtalt sameie, er utgangspunktet for fastsettelsen av andelen en tolkning av avtalen.

 

Dersom det ikke foreligger en avtale mellom paret, er utgangspunktet at samboere skal ha like stor andel hver, med mindre det er grunnlag for noe annet jf. sameieloven § 2. Hvordan samboerparet fordeler innsatsen i byggingen kan være grunnlag for ulik sameieandeler. Når man skal avgjøre den prosentvise andelen i sameiet, vil spørsmål være om det ut ifra en vurdering av sameierenes respektive bidrag av økonomisk og ikke-økonomisk art er tilstrekkelig grunn til å gjøre unntak fra likedelingsregelen i sameieloven. Ifølge rettspraksis må det foreligge solid dokumentasjon for ulik innsats for å fravike regelen om likedeling.

 

Når det gjelder tomten kan samboerparet i dette eksempelet anses å ha like stor prosentvis andel hver (henholdsvis 50 %). Samboerne har - hver for seg - bidratt med det samme beløpet, og man kan derfor ikke se bort fra likedelingsregelen i sameieloven. Dette gjelder så lenge det ikke foreligger en avtale mellom samboerne som sier noe annet.

 

Hvorvidt hun har en eierandel i hytten må avgjøres ut ifra om hun kan bli ansett som medeier basert på indirekte bidrag under samlivet. Om hun eier halve hytten beror på en vurdering av hans betalinger opp mot hennes indirekte bidrag, og om dette må medføre en justering av eierandeler i hytten. Etter rettspraksis er det lagt til grunn at det kreves mer for at samboere skal bli medeier i hytten, enn for ektefeller.

 

 

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost