Hva kan du gjøre med naboens skjemmende skrot

Har du en nabo som oppbevarer skrot i hagen eller aldri maler huset? Dette oppleves ofte skjemmende for eiendommene rundt. Hva om en eiendom er malt i farger som naboer mener er skjemmende, eller at naboen oppbevarer bilvrak, hvitevarer eller annet som oppfattes som forsøplende. Her gir vi deg en oversikt over hvilke regler som gjelder. Kanskje har du rett til å be naboen rydde opp?

I lovverket finnes det bestemmelser som kan bidra til å besvare spørsmålet. Likevel er det viktig å understreke at reglene forutsetter skjønnsmessige vurderinger, og det kan derfor være vanskelig å angi generelt hvor grensen går.

I naboloven § 2 heter det at ingen kan gjøre eller igangsette noe som er urimelig eller unødvendig til ulempe på naboeiendom. Men gir dette grunnlag for å kreve at naboen rydder opp etter seg?

Alle slags ulemper omfattes av naboloven § 2, herunder også estetiske ulemper. Det kreves likevel at ulempen enten er urimelig eller ikke har noe fornuftig formål. For skrot på naboeiendommen er det som regel sistnevnte alternativ som er relevant. Dersom skrotet kunne vært plassert et annet sted, eller lagret på en mindre skjemmende måte, kan det godt være du har regelverket på din side.

Likevel synes terskelen etter rettspraksis å være noe høy. Typiske tilfelle hvor du kan få medhold er hvor store skjemmende installasjoner plasseres foran din eiendom, eller hvor store stabler av rør eller byggemateriale blir liggende unødvendig lenge i naboens hage.

Når det gjelder oppbevaring av gjenstander på eiendommen kan også forurensningsloven fungere som rettslig grunnlag for å få disse fjernet. Det følger av loven at ingen må oppbevare avfall slik at det virker skjemmende, og det er på det rene at forbudet omfatter rent estetiske hensyn. Likevel vil du ikke kunne kreve enhver estetisk ulempe fjernet. Forbudet innebærer ikke et forbud mot lagring, men eieren må motvirke ulempene ved lagringen så langt det er mulig. Det stilles videre krav til hvordan «skrotet» lagres. Oppbevares gammelt byggemateriale på fremsiden av huset selv om det er plass i skjul på baksiden, kan dette være i strid med loven.

I tillegg må skrotet overstige en viss størrelse og lagring av betongelementer, containerbygg, busser og diverse maskiner vil derfor i mange tilfelle være brudd på forsøplingsforbudet.

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost