Å eie sin egen bolig har mange fordeler

Mange som vurderer å kjøpe ny bolig er usikre på hva de skal gjøre når boligprisene peker litt nedover eller stiger mindre enn hva vi historisk har vært vant til. Skal jeg kjøpe nå eller skal jeg vente?

Det finnes ikke noe fasitsvar. Svaret avhenger også av om du allerede har en fot innenfor boligmarkedet eller om du skal kjøpe bolig for første gang. Dersom du skal selge og kjøpe bolig i samme marked, spiller det mindre rolle om prisene går opp eller ned. Det du da må sjekke er om banken tillater at du kjøpe ny bolig før den eksisterende er solgt. Dette hjelper banken deg med.

Hvor lenge bør jeg eie?

Jeg har ett klart råd til alle som ønsker å kjøpe bolig: Egen bolig er en investering som påvirker økonomien din i lang tid. Du må derfor ha et tilstrekkelig langt tidsperspektiv på boligkjøpet. Du bør planlegge å eie boligen i minst tre år, og aller helst fem år før du planlegger å bytte bolig på nytt. For det første er det kostnader forbundet med kjøp og salg, til megler til tinglysning osv.  For det andre kan du risikere å bli rammet av kortsiktige svingninger. Sitter du på investeringen over lengre tid, er det mer sannsynlig at du kan glatte over disse og dra nytte av den positive prisutvikling vi tror vil skje over tid. Selv om vi ikke kan garantere det.

Hvordan skaffe nok egenkapital?

Skal du kjøpe bolig for første gang er det flere ting du må tenke grundig gjennom. Du må være klar over at det er risiko forbundet med å kjøpe fremfor å leie, og du må ha økonomi til å tåle å eie. Når banken skal vurdere om du kan få lån er det flere faktorer som spiller inn.

  • Du bør ha minst 15 prosent i egenkapital (egne oppsparte midler)
  • Du må ha betalingsevne
  • Du må ha betalingsvilje

Kravet om 15 prosent egenkapital er bestemt av norske myndigheter. Et nøkkelord her er sparing. Start gjerne så tidlig som mulig å sette av penger til fremtidig bolig. BSU er vårt beste boligsparetilbud for unge opptil 34 år. Fra nyttår økte Regjeringen rammen for hvor mye man kan spare i BSU. Regelverket sier nå at man kan spare maks kr. 25 000 per år. Da får man 20 prosent fradrag på skatten for sparebeløpet og en meget god innskuddsrente. Nytt forslag for 2016 er at du kan spare opp til 300.000,- totalt (i dag 250.000,-).

Å spare til nok egenkapital er en utfordring for mange unge. Derfor eksisterer det andre former for å få tilstrekkelig egenkapital til kjøp av bolig. Har du foreldre som kan stille tilleggssikkerhet i sin bolig, gi private lån, være medlåntaker eller gi pengegaver eller forskudd på arv? Har du mulighet for å kjøpe sammen med noen andre?

Kommunen har også anledning til å være behjelpelig med et såkalt startlån. Ta en prat med en rådgiver i banken for å kartlegge dine muligheter.

Hva betyr «betalingsevne»?

En ting er å få lånet, men du skal også betjene det. Når vi innvilger lån, tar vi i våre regnestykker høyde for at renten på lånet kan stige med minst fem prosentpoeng. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2008 for å finne lånerenter på det dobbelte av dagens.

Hva betyr «betalingsvilje»?

Hvor stor andel av inntekten din har du lyst til å bruke på bolig? Har du dyre hobbyer eller planlegger du å reise jorden rundt? Det er forhold som må tas med i betraktningen når du setter opp en låneavtale.

Start med en samtale i banken for å kartlegge hvordan du kan bli en boligeier og start så fort som mulig din egen Boligsparing for Unge. Renten er hele 3,4% og i tillegg får du trekke fra 20 % direkte på skatten, av det du sparer hvert år. Lykke til!

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost