Først meg selv, og så meg selv...men ikke alltid!

Å bare tenke på seg selv er befriende når man er ung, singel og barnløs leietaker. Litt mer komplisert blir det når du kjøper bolig med noen eller når du får en familie å ta hensyn til.
For har du noen gang tenkt på hvordan det vil bli for dine etterlatte dersom du faller fra?

Hvis svaret ditt er ja, tilhører du antakelig den halvparten av befolkningen som har livsforsikring som gir familien din den nødvendige tryggheten den trenger hvis du dør.

Ifølge en undersøkelse finn.no har gjennomført, har nemlig bare halvparten av landets barnefamilier livsforsikring. Etter min mening burde flere boligeiere og forsørgere hatt en slik forsikring, og jeg skal forklare deg hvorfor.

Men la meg begynne med å fortelle hva jeg legger i uttrykket livsforsikring eller dødsfallforsikring: Det er en avtalt engangsutbetaling som går til dine etterlatte dersom du dør av ulykke eller sykdom. Du bestemmer selv størrelsen på forsikringssummen og hvem som skal motta utbetalingen.

Nå skal det sies at mange nordmenn har en eller annen form for livsforsikring gjennom jobben. De vet bare ikke så mye om den, så jeg vil anbefale deg å begynne med å sjekke hva du faktisk allerede har.

Så til hvem som trenger livsforsikring:

En livsforsikring er viktig for deg som har ansvar for gjeld sammen med andre og er ofte tema i forbindelse med boligkjøp. For tar du opp lån sammen med en annen og du faller fra, vil låneforpliktelsene være like store, mens betalingsevnen kanskje er halvert. Forsikringen gir mulighet til å betale ned gjeld, slik at dine etterlatte slipper å få økonomiske problemer og kan beholde hjemmet i en allerede krevende tid.

Har du barn eller andre som er økonomisk avhengig av deg? Da har du et ekstra ansvar for å sikre at de du er glad i har nok penger til å leve et godt liv, og nok til å klare seg også om du skulle dø. Ektefeller med særkullsbarn og «flerfamilier» med «mine, dine og våre barn» bør dessuten sjekke ekstra nøye om de har de nødvendige forsikringer for å oppnå den trygghet de ønsker og ivareta lovpålagte forpliktelser. Det kan en rådgiver i banken hjelpe med.

Størrelsen på livsforsikringen

Hvor stort forsikringsbeløp du trenger, avhenger av om du er forsikret gjennom jobben, gjeldsforpliktelser, og hvor mange barn som skal forsørges.    

Min anbefaling er å velge en forsikringssum som er like høy som din totale gjeld eller mer. Er du hovedforsørger bør også forsikringssummen gjenspeile dette.

Med boliglån på 2 millioner kroner og jobbforsikring på 1 million, er det lurt å forsikre seg ekstra for den siste millionen. Flere livsforsikringer gir nemlig flere utbetalinger, og det er heller ikke skatt på utbetaling fra slike forsikringer.  Å sikre familien på denne måten, gjør at du kan slippe å bekymre deg for hvordan familieøkonomien vil bli selv om det verste skulle skje – at du ikke lenger selv kan bidra. 


 

 

 

 

 

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost