Vannskader - vanligere enn du tror

Visste du at 165 norske boliger og hytter rammes av vannskader hver eneste dag?

Allerede i januar passerte forsikringsselskapet 100 frost- og vannskader på private boliger og hytter. Det har vært travelt på skadeavdelingen hos Frende Forsikring etter sprengkulden i vinter.

Her på Vestlandet har det i hovedsak vært brudd på innvendige rørledninger som følge av for lite oppvarming i bygning, og utvendige rørledninger som fryser og fører til at kundene mister vannet.

Milliarderstatning

Sannsynligheten for å komme hjem til vannskadet bolig er større enn å rammes av innbrudd eller brann. Ifølge forsikringsbransjens vannskadestatistikk registreres det rundt 60.000 vannskader i året. Erstatningene beløper seg til over 2,2 milliarder kroner i året, og har økt med 50 prosent det siste tiåret.

Når vinteren er så streng som i år, er det ventet at vannskader fra frostsprengte rør utgjør mellom 10 og 20 prosent av erstatningene.

Slike skader oppstår oftest når rom med vannførende rør utsettes for kald trekk eller mangler tilstrekkelig oppvarming. Her kan og bør du gjøre en egeninnsats for å begrense skadene, det er et krav som fremgår av forsikringsavtalen din.

Sett på litt varme og følg med på rørledninger, spesielt der rørene ligger utsatt til for kulde.

Gamle rør

I tillegg til skader som skyldes frostsprengte rør, utgjør skader som skyldes manglende ettersyn eller manglende utskifting av vannrør, kloakkrør eller andre installasjoner en stor andel av skadene.

Det er ikke bare kommunale rør som flere steder er modne for utskifting, men en stor del av rørene i eldre boliger kan best beskrives som tikkende vannbomber. Problemet forsterkes ved at det har vært en flerdobling av vannforbruket de siste årene. Yngre generasjoner bruker betydelig mer vann enn eldre.

Kritisk etter 40 år

De fleste registrerte vannledningsskader skjer vanligvis enten som følge av byggeslurv like etter de er installert, eller etter rundt 30 års bruk.

Rør varer ikke evig, de korroderer og brytes ned over tid. Etter rundt 40 år er tilstanden ofte kritisk. Skal du kjøpe en eldre bolig, anbefaler vi å studere taksten og gjøre egne undersøkelser. Ofte ser vi at gamle hus er påbygget eller modernisert uten at gamle vannførende rør og komponenter er skiftet ut. Det er ikke holdbart i lengden.

Nye boliger med rør-i-rør-installasjoner er mye sikrere, så sant arbeidet er forskriftsmessig utført. Lekkasjestoppere bør også være montert.

Forsikringen dekker ikke alt

Innendørs gir gamle vannrør, varmtvannsberedere og morkne slangeforbindelser mange skader. Hvis skaden skyldes slitasje eller dårlig vedlikehold, eller at lekkasjen har oppstått over tid, har ikke forsikringsselskapet ansvar for å dekke skaden. På standard forsikringsdekninger er heller ikke søl, kondens, utette tak og vegger eller dårlig drenering inkludert. Her er det huseiers ansvar å sørge for vedlikehold og oppgradering før skaden inntreffer.

Det er rørbrudd, vanninntrenging fra terreng og plutselige, uforutsette lekkasjer eller oversvømmelser som typisk er dekket på forsikringen.

Sørg også for at alle i husstanden vet hvor hovedstoppekranen er, og hvordan den stenges. For å begrense skade er hovedregelen at stoppekranen skal stenges og tappekran åpnes om du skal forlate boligen mer enn en måned, eller fritidsboligen mer enn 15 døgn om sommeren, tre døgn mellom 1. oktober og 1. april

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost