Drømmer om enebolig, men det bygges nesten bare leiligheter

43 prosent av folk i bergensregionen ønsker å bo i enebolig dersom de skal kjøpe bolig i morgen. Mange må glemme drømmen, iallfall dersom de ønsker å kjøpe nytt. I dag bygges det nesten bare blokkleiligheter.

Tallene fremkommer i en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Eiendomsmegler Vest. 44 prosent ønsker å bo i leilighet, mens 8 prosent vil ha rekkehus eller tomannsbolig.

Administrerende direktør Sverre Gjessing presenterte undersøkelsen på Bergenskonferansen tirsdag 10. januar 2017.

Det er store aldersmessige forskjeller i svarene. Drømmen om enebolig er størst i aldersgruppen 30-44 år, der 68 prosent ønsker slik bolig. Leilighet scorer høyest blant folk under 30 år (53 prosent) og over 60 år (64 prosent).

- Fortetting og et høyt antall leiligheter er nødvendig for å løse miljø- og klimautfordringene.

Utfordringen blir å bygge gode boområder og prosjekter, ikke minst med gode private uterom, sier administrerende direktør Sverre Gjessing.

I undersøkelsen er folk også blitt spurt om hvor de ønsker å bo.  78 prosent ønsker å bo i eller nær by eller tettsted, mens 21 prosent foretrekker landlige omgivelser.

Dagligvarebutikk, friluftsområder og offentlig kommunikasjon er viktigst å ha i nærheten av boligen, går det frem av undersøkelsen.

Reisetid til jobb er også tema i undersøkelsen. 10 prosent godtar en reisetid fra bolig til arbeidsplass innenfor femten minutter. Det store flertallet, nemlig 54 prosent aksepterer 15-30 minutter. 28 prosent godtar 30-60 minutters reisetid.

Hva slags bolig vil du velge?


   Under 30 år 30-44 år  45-59 år  60 år og eldre  Total 
Enebolig  37%  68% 42% 20% 43%
Rekkehus/tomannsbolig 7% 12% 7% 6% 8%
Leilighet 53% 19% 46% 64% 44%
Ikke sikker 3% 2% 6% 10% 5%


Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost