Hva betyr nye boliglånsregler for deg?

Finansministerens julehilsen i fjor var nye, strengere regler for boliglån. Bakgrunnen for å innføre nye regler er den ekstreme prisveksten vi har sett, spesielt i Oslo-området, og kraftig gjeldsøkning blant norske husholdninger.
icon

De siste årene har boligprisene på landsbasis i snitt steget kraftig. Men bak tallene er det store regionale forskjeller. I Oslo stiger de kraftig, mens på sørvestlandet er det knapt vekst. Samtidig har gjeldsveksten vært sterkere enn inntektsveksten. Frykten hos myndighetene er at det en dag smeller. At pilene i boligmarkedet begynner å peke nedover, mens rentepilen går opp og flere nordmenn mister arbeidet.


Et forsøk på å stagge en ikke ønskelig utvikling er nye boliglånsregler gjeldende fra 1. januar i år . Her er noen av de viktigste endringene som du bør vite om.

  • Det skal ikke innvilges lån dersom låntakers samlede gjeld er større enn fem ganger brutto inntekt.

Med andre ord. Har du en inntekt på 500.000 kroner, kan du maks ha 2,5 millioner kroner i lån. Majoriteten av norske lånekunder har imidlertid ikke fem ganger inntekten i lån, men andelen er økende. Ifølge Finanstilsynet har gjennomsnittshusholdningen nå gjeld som utgjør om lag 215 % av disponibel inntekt, sammenlignet med 130 % for 15 år siden.

Generelt må det sies at når du søker om lån i banken så vurderes tre ting: betjeningsevne, betjeningsvilje og sikkerhet.


Betjeningsevne
Om du har mulighet for å betale avdrag og renter på lånet. Her spiller lønnsinntekten din en avgjørende rolle.


Betjeningsvilje
Her er historikken din viktig. Betaler du regningene tidsnok? Har du vist at du klarer å spare fast?


Sikkerhet 
Kravet om at du må ha 15 % i egenkapital på boligen din ligger fast. Videre tar banken automatisk pant i boligen din som sikkerhet for at du skal kunne få lån i banken. Verdien på boligen din har betydning for hvor mye lån du kan få.


  • Maksimal belåningsgrad skal være 85 % av boligens verdi for nedbetalingslån og 60 % for rammelån. 
  • Det stilles krav om årlig avdragsbetaling på minst 2,5 % på boliglån som overstiger 60 % av boligens verdi.
  • Låntakers betjeningsevne skal stresstestes i forhold til å tåle en renteøkning på fem %poeng.

Tåler din økonomi at renten går til 8 %?


Min oppfordring er å ta en stresstest på egen økonomi. Tåler din økonomi at renten går til 8 %? Hvis du er usikker på det så vil jeg anbefale deg til å vurdere fastrentelån. Fastrentelån er en forsikring mot rentehopp. Ikke nødvendigvis den billigste løsningen sett over tid, men en løsning vi anbefaler spesielt 
dem med høy gjeldsgrad som ønsker å sove godt om natten.

  • Krav om 40 % egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo.

Dette vil kunne påvirke interessen for å investere i bolig nr. 2 i Oslo, men vil ikke ha noen direkte betydning for Vestlandet.

  • Bankene kan avvike fra ovennevnte krav på inntil ti %. Også her er kravet strengerei Oslo.

Et spørsmål mange lurer på er hvordan disse nye reglene vil påvirke boligmarkedet. Svaret er vel at dette vil kunne ha en viss dempende effekt, spesielt i Oslo. Imidlertid mener jeg temperaturen i boligmarkedet i større grad påvirkes av rentenivået og jobbtrygghet. Øker ledigheten eller går boliglånsrenten opp vil det dempe boliginteressen.

Men en ting er sikkert. De nye boliglånsreglene har ytterligere skjerpet mulighetene for at vi låner over pipen. Det er til syvende og sist bra for deg som planlegger å ta opp boliglån.

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost