Veteran som gir full gass

- Prisene har mer enn femdoblet seg. Teknologien har revolusjonert måten å arbeide på. Men én ting har ikke forandret seg, nemlig behovet for å gi alt for kundene, sier Trond Lorentzen. Les historien om en av Bergens mest erfarne eiendomsmeglere - med 30 år i bransjen. Få med deg rådene hans om salg og kjøp av bolig.
icon

Det var 1986 han begynte i Sparebanken Vests eiendomsavdeling, forløperen til Eiendomsmegler Vest.

- Vi var seks personer. Nå er vi mer enn hundre. Prospektene ble laget med skrivemaskin og var uten bilder. Nå er et prospekt det reneste magasinet, sier Trond.

Det kokte i boligmarkedet da han begynte i bransjen.

- Alt ble solgt og det ble stadig satt prisrekorder. Men i 1989 kom smellet. I løpet av fem år falt boligprisene med 40 prosent. Det var nesten ingen kjøpere. Mange fikk ikke oppgjør da de solgte. De hadde mer i lån enn de fi kk for huset, forteller han.

I 1993 begynte prisene å stige igjen. Det har de gjort sammenhengende siden, med unntak av fi nanskriseåret 2008. 


"Inngangsbilletten til boligmarkedet er blitt urimelig høy"


Gjennomsnittsboligen koster fem ganger så mye i 2017 som i 1992. Frykter du et tilsvarende krakk som på 1980-tallet?

- Det er store forskjeller fra den gang. Noe av det som utløste krakket var kraftig renteoppgang. Boliglånsrenten i 1987 var over 16 prosent. Siden har vi hatt en kraftig rentenedgang. Kjøpekraften har økt sterkt. Det har vært befolkningsvekst, spesielt i byene. Arbeidsmarkedet er godt, selv om ledigheten har steget noe etter oljeprisfallet. Det er ikke noe som tilsier et krakk. Men jeg håper på en normalisering av prisveksten. Inngangsbilletten til boligmarkedet er blitt urimelig høy. Bolig byggingen er for lav til å møte etterspørselen. Det er den fremste prisdriveren i byene. I forhold til folkemengden bygger Bergen langt færre boliger enn nabokommunene.

Hva er den største endringen i meglerjobben på de 30 årene?

- I tillegg til de teknologiske endringene er det kravene til kompetanse. På 1980-tallet kunne du være pizzabud den ene dagen og selge boliger den andre. For å være eiendomsmegler i dag kreves tre års studier og to års praksis. Det er et stort fremskritt, sier Trond. 

Han har selv vært pådriver for å styrke kompetansen, blant annet som styreleder i Vestlandets Eiendomsmeglerforening.

- Jeg gleder meg til den videre utviklingen. Jeg er veldig interessert i fremtidsforskning og spesielt i hvordan vi i fremtiden kjøper varer og tjenester. Jeg er like sulten som før. Det er kunder jeg har solgt hus for flere ganger. Jeg har alltid lagt vekt på å bruke tid og oppnå et tillitsforhold til kunden.

Trenger vi eiendomsmegleren i fremtiden?

- Ja. En eiendomshandel er for de fleste den største økonomiske transaksjonen i livet. Det er mye penger på spill og ofte sterke følelser. Og mange fallgruver, for eksempel når det gjelder juridiske og reguleringsmessige forhold. Oppgjøret må finne sted på en riktig måte. Alt dette krever kompetanse.

Derfor er det klokt å bruke en profesjonell person i prosessen.

Hvorfor skal kunden velge Eiendomsmegler Vest i en stor flora av eiendomsmeglerforetak?

- Vi kjenner markedet godt. Eiendomsmegler Vest har åtte kontorer i Bergen. Vi er også tilstede i flere av kommunene rundt og mange andre steder på Vestlandet. Det er viktig å kjenne de lokale forholdene. Det gir best muligheter for å sette en riktig prisantydning og til å nå frem til kjøperne.

Settes prisen for høyt, kommer ikke folk på visning, og boligen kan bli liggende usolgt. Settes den for lavt, kommer feil kjøpere. I tillegg har vi meglere med lang erfaring. Vi tilbyr en markedsføring som når bredt, gjennom annonsering på nett, profilering i sosiale medier og gjennom Boligavisen.


"Et generelt råd til både de som skal selge og kjøpe: lytt til behovene dine"


Hva er rådet ditt til folk som vurderer å selge boligen?

- Ta kontakt med en eiendomsmegler for en uforpliktende samtale. Ikke utsett! Vi har forskjellige boligbehov gjennom livet. Mange klorer seg for lenge fast. Jeg har flere ganger solgt for eldre som angrer på at de ikke bestemte seg før.


Og rådet til de som skal kjøpe?

- Jeg har et generelt råd til både de som skal selge og kjøpe: lytt til behovene dine. Ikke prøv å time kjøp og salg i forhold til boligprisene. Hvis en både skal selge og kjøpe og handler i det samme markedet betyr boligprisene mindre, sier Trond Lorentzen.

Han ser på klokken.

- Er vi ferdig nå?

Du skjønner, jeg skal ut på en befaring.

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost