Drømmer du om ny enebolig? Flytt til en nabokommune

Drømmer du om ny enebolig? Flytt til en nabokommune

Bor du i Bergen og ønsker deg ny enebolig? Det er større sjanse for å finne den hvis du er villig til å flytte til en av nabokommunene.
I de åtte største omegnskommunene rundt Bergen ble det tatt i bruk 399 eneboliger i 2016. I Bergen var antallet 190, altså under halvparten. Dette til tross for at Bergen har mer enn dobbelt så høyt folketall som kommunene rundt.

Askøy er den omegnskommunen der det flyttet inn i flest nye eneboliger i fjor. Tallet var 97. Deretter kom Fjell med 83 og Os med 72. 

Det er flere årsaker til den store forskjellen mellom Bergen og nabokommunene. Én grunn er at det bygges færre boliger i Bergen enn i omegnskommunene. I de åtte kommunene Os, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Lindås, Meland og Osterøy ble det samlet tatt i bruk flere boliger enn i Bergen i fjor. En annen forklaring er at boligbyggingen i Bergen i hovedsak består av blokkleiligheter. Bergen har som mål at størsteparten av boligbyggingen skal skje som fortetting. Det betyr i praksis - leiligheter. 

Men hva ønsker folk?

En undersøkelse Respons Analyse gjorde for Eiendomsmegler Vest i bergensregionen i november 2016, viste at 43 prosent vil velge enebolig dersom de skal kjøpe bolig i morgen. 44 prosent ønsker seg leilighet. 8 prosent foretrekker rekkehus mens 5 prosent svarer vet ikke.

For mange er ikke drømmen nødvendigvis en helt ny enebolig – de kan like gjerne ønske seg en brukt. Men også der er utvalget begrenset. Ca ¼ av den eksisterende boligmassen Bergen er eneboliger. Nesten halvparten er blokkleiligheter.

Nå vi ser hvor mange som drømmer om enebolig og hvor begrenset muligheten er i Bergen, kan vi forstå at mange bergensere flytter til en av omegnskommunene. Der er også boligprisene lavere enn i Bergen. Dessuten er kommunikasjonene blitt mye bedre til Bergen, der de fleste arbeider. Fra de to største nabokommunene, Askøy og Fjell, kommer en til Bergen på godt under en halv time med bil. Kollektivforbindelsene er også raske.

- Så spørs det hvor lenge nabokommunene kan lokke med større utvalg av nye eneboliger. Som i byene er målet at veksten skal skje i konsentrerte områder omkring tettstedene og kollektivknutepunktene. Det kommer trolig til å bety færre eneboliger i fremtiden også der - og flere blokker og mer småhusbebyggelse, sier Annelene Herland Aase, direktør for prosjekt og nybygg i Eiendomsmegler Vest.
 
Alle boligtallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost