Skatt og kontrakt ved utleie under Sykkel-VM i Bergen 2017

Slik unngår du fallgruvene ved utleie av bolig under Sykkel-VM

Sykkel-VM 2017 i Bergen er rett rundt hjørnet, og det er ventet mye folk til byen. Både tilskuere og produksjonsteam fra inn og utland skal innlosjeres i byens ulike overnattingsrom. Når Sykkel-VM skal arrangeres øker etterspørselen etter innlosjering betraktelig, mens tilbudet forblir det samme. Dette medfører at mange privatpersoner ser sitt snitt til å leie ut egen leilighet eller bolig, eksempelvis gjennom Airbnb.

Denne artikkelen skal se nærmere på et par av de fallgruver som du som utleier må være klar over før du velger å leie ut egen bolig i forbindelse med Sykkel-VM i Bergen 2017. Dette gjelder både skattemessig konsekvenser og uventede hendelser i forbindelse med utleien.

Skattepliktig inntekt eller ikke

Hvis du leier ut hele eller større del av boligen din, vil leieinntekt under kr. 20.000 anses som skattefri inntekt. Dersom utleier tjener mer enn kr. 20.000, anses hele vederlaget som skattepliktig inntekt. Inntekten beskattes da som utgangspunkt som kapitalinntekt med 24 % skatt.

Grensesummen gjelder for hele året sett under ett, og ikke kun i forhold til det enkelte utleieforhold. Dersom du tidligere samme år har leid ut den samme leiligheten eller boligen, og eksempelvis i juli måned fått utleieinntekt på kr. 12.000, er det kun kr. 8.000 som kan kreves i leie under Sykkel-VM i september uten å bli skattepliktig for årets totale leieinntekter.

Dersom du leier ut mindre enn halvparten av leiligheten eller boligen og selv bor i den resterende del, anses leieinntekten som skattefri. Dette selv om utleieinntekten det aktuelle året overstiger grensen på kr. 20.000. Hvor stor del av leiligheten eller boligen man selv disponerer i forhold til den utleide del, avgjøres ut fra hva man kunne krevet i markedsleie for førstnevnte del. Altså er det ikke antall kvadratmeter som avgjør hvorvidt utleier benytter minst halvparten av leiligheten eller boligen, men utleieverdien.

Anbefaler skriftlig kontrakt 

Når det gjelder de formelle forholdene rundt selve utleien, anbefales det å ha en skriftlig kontrakt, dersom boligen ikke leies ut gjennom for eksempel Airbnb der leieforholdet i stor grad er regulert. Selv om utleien gjelder for en kort periode, er det mange uventede hendelser som kan oppstå.

Det er ikke noen krav til hva som må med i en slik skriftlig kontrakt. Imidlertid er det ting som bør inn i kontrakten for å sikre seg den dagen det uventede skjer. Dette kan for eksempel være partenes navn, leieperiode, leiesum, kva som inngår i leien, tidspunkt for innbetaling, depositum, hva som skjer ved for sen betaling, hvem som skal ha ansvar ved skader på innbo.

Det finnes standardformularer som kan benyttes ved utleie, dersom man ikke selv ønsker å sette opp en slik avtale. Dette kan blant annet finnes på Forbrukerrådets hjemmeside.

Dersom utleier på egen hånd setter opp en kontrakt eller benytter en standardkontrakt, vil denne være styrende for forholdet mellom utleier og leietager. Imidlertid kan ikkje vilkårene i kontrakten være mindre gunstig for leietakeren enn det som følger av regler i husleieloven.

Med andre ord vil loven gå foran den avtalen som er satt opp, dersom ikke begge parter er blitt enig om å fravike lovens ordning der det er anledning til dette.

Dersom utleier og leietaker kun oppnår muntlig enighet om det som bør nedfelles i en skriftlig kontrakt, er det vanskelig å bevise på et senere tidspunkt hva man egentlig ble enige om. Da står man ikke like sterkt som utleier når problemene først oppstår. Det er enklere å ta rettslige skritt dersom leietaker ikke oppfyller sine plikter når disse er skrevet ned i kontrakten.

Sjekk også boligforsikringen

Det er også viktig undersøke om boligforsikringen er i orden før leiligheten leies ut. Det holder ikke kun å sjekke at forsikringspremien er betalt, men også hva forsikringen dekker. Dette fordi ikke alle boligforsikringer dekker det samme, og noen andre forhold enn ellers gjør seg gjeldende ved utleie. Det er imidlertid viktig å sette seg inn i også hva slike forsikringer dekker og ikke dekker.

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost