Salgene går minst like fort som før

Status etter tre kvartaler av 2019 er klar. Prisstatistikken forteller om en flat utvikling, eller en svak nedgang nasjonalt.

Vi ser samtidig at salg med oss som megler viser en positiv utvikling. Ikke minst opplever vi at omsetningshastigheten holdes oppe, eller faktisk går litt opp. I Bergensregionen går salgstiden ned med to dager, fra 30 til 28, mens den i Stavangerregionen går ned fra 54 til 46 dager. I hele Rogaland går tiden ned fra 58 til 57 dager. Det er altså ikke noe som tyder på at folk «sitter på gjerdet». Når prisen er riktig, skjer salgene minst like fort som før, eller raskere. Det er en sunn etterspørsel og en god balanse i markedet, kan vi oppsummere når vi ser på egen statistikk og tilbakemeldinger fra våre regioner.

 

En mest mulig korrekt pris

- Dette viser at jobben vi gjør med å være bevisste i å gjøre gode forberedelser, og gjøre en grundig jobb for å sikre best mulig en korrekt pris når eiendommen legges i markedet er helt nødvendig og svært viktig, forteller Rune Ree som er Regionleder Sør.

- Vi bruker mye tid både sammen med kunde og internt på huset for å være så sikre vi kan på at prisen ut er riktig. Den skal hverken være for lav eller for høy, fortsetter han. Rune viser også til at omsetningshastigheten for gjennomsnittet av alle boliger i Stavanger er på mer enn 80 dager, og på 94 dager for hele Rogaland. - Vi selger svært mye raskere enn totalmarkedet, og nylig målinger viser at halvparten av salgene skjer allerede etter første visning, forteller regionlederen til slutt.

 

Et marked i balanse

Magne Storheim er Regionleder Nord. Han legger vekt på at disse tallene først og fremst viser at det er nokså sunt marked med balanse i tilbud og etterspørsel fremdeles. - Jeg vil si det er stabilt og velfungerende, men fortsatt svært viktig med riktig prising av eiendommen fra starten av.  Lykkes en ikke med det kan salget ta lang tid, sier han. Han opplever fortsatt at det kan være ganske få budgivere på den enkelte eiendom. - Gode objekter - dvs eiendommer som har noe spesielt ved seg slik så som en sjelden bra beliggenhet eller kommer til salg i område der det sjelden er andre eiendommer som selges, er ettertraktet og kan fort gå høyt over forventet pris, forteller Magne videre. Et godt eksempel på det er et nylig gjennomført salg av et småbruk i indre Sogn – en eiendom med unike kvaliteter som ble solgt for tre millioner over prisantydningen på 1,9 mill.

 

Sundt, godt og forutsigbart

Regionleder i Bergen, Tor Ramsøy beskriver sitt marked for tiden som sunt, godt og forutsigbart. - Dette er kanskje det beste boligmarkedet vi har sett på svært lenge. Det er forutsigbart. Vi vet hva som skal til for at en eiendom blir solgt, og ting selges raskt, legger han til. Tor opplever helt klart at både selgere og kjøpere absolutt er tilstede og klare for å handle. I Bergensmarkedet er det kjøpere til alle objekter, bare prisen er satt riktig. - Det som avgjør om vi får en rask og god handel er kvaliteten på håndverket vårt – at vi klarer å få selgere, men også kjøpere, til å se hva som kreves for å få til et salg, sier regionlederen i Bergen. Tor avslutter med å påpeke at et stabilt marked med et jevnt og godt tilbud av eiendommer som går til forutsigbare priser egentlig er det beste tidspunktet å handle på hvis man går med planer om boligkjøp.

 

Bildet under fra venstre:

Regionlederne i Eiendomsmegler Vest; Tor Ramsøy regionleder Bergen, Magne Storheim regionleder Nord og Rune Ree regionleder i Sør.

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost