Hvor og hvordan ønsker bergenserne å bo i 2022

Hvert år undersøker Eiendomsmegler Vest hvor og hvordan bergenserne ønsker å bo. Respons Analyse har intervjuet 600 i Bergen kommune, og her er hovedfunnene i undersøkelsen.
icon

– Nøyaktig halvparten av bergenserne ville velge leilighet dersom de skulle kjøpe bolig i dag. Det er litt opp i forhold til de to siste årene, sier Veslemøy Tvedt Fredriksen, administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest.

Bakgrunnstallene viser at det er de aller yngste og de eldre aldersgruppene som i størst grad foretrekker leilighet. I aldersgruppen under 30 år svarer 56 prosent leilighet, og i gruppen over 60 år svarer nesten 70 prosent at de foretrekker leilighet.

Det er kun i aldersgruppen 30-44 år at en overvekt foretrekker enebolig. Disse utgjør 34 prosent.

 

Hett boligmarked i Bergen
Det er ingen hemmelighet at boligmarkedet i Bergen er hett for tiden. Tall fra Eiendomsverdi/ Eiendom Norge viser at:

  • Det er færre boliger på markedet og bergenserne selger boliger raskere (28 dager mot 41 i landsgjennomsnitt)
  • Boligprisene i Bergen har steget med 8,7 prosent siste året

På spørsmålet «Hvor mye ville du være villig til å betale for den neste boligen?» svarer flertallet mer enn fem millioner kroner. I alt oppgir 34 prosent dette, mens 32 prosent sier at de er villige til å betale tre til fem millioner kroner.

– Vi har sett at andelen som er villig til å betale mer enn fem millioner kroner har økt betydelig de siste årene. Endringene er signifikante, og har nok sammenheng med at de som skal selge eier boliger som har økt i verdi og dermed økt egenkapitalen, lav rente, og positiv forventninger til egen økonomi. Dette gjør at folk er villig til å strekke seg litt lenger, forklarer Veslemøy.

 

1 av 3 vil selge boligen innen fem år
– Mer enn én av tre, som har gjort eller planlegger nykjøp av bolig, vil selge innen fem år. Vi ser at folk har en langt kortere tidshorisont på kjøp av bolig, enn på fritidsbolig, sier Veslemøy.

For første gang ser vi at flere uttaler at de ønsker å bo sentralt i Bergen, det er noen færre som sier de foretrekker bydelene. Fremdeles er det flest som foretrekker bydelene.

– Mulighet for større plass, og lavere boligpriser i kommunene utenfor Bergen er mulig årsak til det, forklarer Veslemøy.

Blant boligkjøpere som foretrekker enebolig, oppgir hele 17 prosent at de kan tenke seg bolig utenom Bergen.

 

Ok å bruke 30 minutter til jobb
Selv om mange foretrekker å bo sentrumsnært, svarer nøyaktig 60 prosent av de yrkesaktive at de kan akseptere en reisetid til jobb på mellom 15 og 30 minutter. Vel en fjerdedel av bergenserne kan akseptere en halvtime til en time.

På spørsmål om hva bergenserne synes er viktig å ha i nærheten av boligen, svarer 94 prosent dagligvarebutikk, etterfulgt av friluftsområder og offentlig kommunikasjon.

– Flere svarer at de vil ha helsesenter og legetjenester i nærheten boligen sin. Vedvarende koronapandemi kan være noe av grunnen til dette, avslutter Veslemøy.

 

Over: Administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest, Veslemøy Tvedt Fredriksen.

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost