Blogginnlegg av Stian Roska Revheim

Vi gir deg gode tips om boligsalg samt aktuelle saker om boligmarkedet: 
Sykkel-VM 2017 i Bergen er rett rundt hjørnet, og det er ventet mye folk til byen. Både tilskuere og produksjonsteam fra inn og utland skal innlosjeres i byens ulike overnattingsrom. Når Sykkel-VM skal arrangeres øker etterspørselen etter innlosjering betraktelig, mens tilbudet forblir det samme. Dette medfører at mange privatpersoner ser sitt snitt til å leie ut egen leilighet eller bolig, eksempelvis gjennom Airbnb.
Etter kommunevalget i 2015 har ordet «eiendomsskatt» vært på de fleste lepper ved én eller flere anledninger. Dette gjerne i samspill med ord som ligningsverdi og markedsverdi. Begrepet kan by på forvirring.
I denne artikkelen vil vi derfor gi en kort innføring i reglene om eiendomsskatt.

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Parallelt med dette øker også risikoen for snø- og isras fra taket på bygninger. For den som eier en bygning i tett befolkede områder vil ansvar for rydding av tak være særlig aktuelt. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvem som er ansvarlig for rydding og inspeksjon, hvilke krav som stilles og mulige konsekvenser ved forsømmelse av pliktene.
Onsdag 7. oktober la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2016. Samtidig med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjettet, ble stortingsproposisjon med den varslede skattereformen lagt frem. Utover høsten blir det spennende å se om det kommer endringer i forslaget. Det var i forkant forventninger om at forslaget ville innebære at eiendom, som for eksempel skattefri utleie, ville bli beskattet hardere enn nå. Disse forventningene ble imidlertid ikke innfridd i regjeringens forslag.
Etter Friluftsloven er ferdselsretten mer omfattende i utmark enn i innmark. Innmark er hovedsakelig den private sonen rundt bolighus og hytter, dyrket mark, eng, plantefelt og kulturbeite. Alt som ikke er innmark er utmark. Ferdselsretten i strandsonen, enten med båt eller på land, er underlagt de samme regler som gjelder for friluftslivet ellers.
Har du nylig kjøpt bolig, men av ulike grunner ikke tinglyst skjøtet? Er dette nødvendig? Hvilke konsekvenser vil det eventuelt få dersom du ikke tinglyser?

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost