Blogginnlegg om juridiske råd

Vi gir deg gode tips om boligsalg samt aktuelle saker om boligmarkedet: 
Sykkel-VM 2017 i Bergen er rett rundt hjørnet, og det er ventet mye folk til byen. Både tilskuere og produksjonsteam fra inn og utland skal innlosjeres i byens ulike overnattingsrom. Når Sykkel-VM skal arrangeres øker etterspørselen etter innlosjering betraktelig, mens tilbudet forblir det samme. Dette medfører at mange privatpersoner ser sitt snitt til å leie ut egen leilighet eller bolig, eksempelvis gjennom Airbnb.
Etter kommunevalget i 2015 har ordet «eiendomsskatt» vært på de fleste lepper ved én eller flere anledninger. Dette gjerne i samspill med ord som ligningsverdi og markedsverdi. Begrepet kan by på forvirring.
I denne artikkelen vil vi derfor gi en kort innføring i reglene om eiendomsskatt.

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Parallelt med dette øker også risikoen for snø- og isras fra taket på bygninger. For den som eier en bygning i tett befolkede områder vil ansvar for rydding av tak være særlig aktuelt. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvem som er ansvarlig for rydding og inspeksjon, hvilke krav som stilles og mulige konsekvenser ved forsømmelse av pliktene.
Selger har opplysningsplikt om alle forhold ved eiendommen som kan være av betydning for salget. Dersom relevante opplysninger ikke gis, kan selger blant annet risikere krav om prisavslag fra kjøper. Opplysningsplikten favner vidt, og kan etter gjeldende rett også omfatte informasjon om vanskelige naboer.
Leieinntekter ved utleie av fast eiendom er i utgangspunktet skattepliktige.. Leieinntekter kan likevel være fritatt fra skatteplikt dersom visse vilkår er oppfylt. Er leieinntektene fritatt fra skatteplikt, er heller ikke kostnader knyttet til utleie fradragsberettiget.
Etter Friluftsloven er ferdselsretten mer omfattende i utmark enn i innmark. Innmark er hovedsakelig den private sonen rundt bolighus og hytter, dyrket mark, eng, plantefelt og kulturbeite. Alt som ikke er innmark er utmark. Ferdselsretten i strandsonen, enten med båt eller på land, er underlagt de samme regler som gjelder for friluftslivet ellers.
En god husleieavtale kan spare utleier og leietaker for problemer både i leieperioden, og i etterkant. Loven har flere grunnleggende krav, men leietaker og utleier kan også inngå egen avtale. Noen hovedpunkter kan uansett være greit å ha med seg ved inngåelse av en leiekontrakt.
Mange som fester tomt til bolig eller hytte vil oppleve at festeavgiften øker. Stortinget vedtar trolig denne måneden at grunneier kan regulere opp festeavgiften til 2 prosent av tomtens markedsverdi, oppad begrenset til ca kr 11 000 per dekar.
Har du nylig kjøpt bolig, men av ulike grunner ikke tinglyst skjøtet? Er dette nødvendig? Hvilke konsekvenser vil det eventuelt få dersom du ikke tinglyser?
Har du en nabo som oppbevarer skrot i hagen eller aldri maler huset? Dette oppleves ofte skjemmende for eiendommene rundt. Hva om en eiendom er malt i farger som naboer mener er skjemmende, eller at naboen oppbevarer bilvrak, hvitevarer eller annet som oppfattes som forsøplende. Her gir vi deg en oversikt over hvilke regler som gjelder. Kanskje har du rett til å be naboen rydde opp?
Samboere bygger en hytte. De betaler halvparten hver på tomten, og står begge to som eiere på skjøtet. Han har mye bedre inntekt enn henne. Han betaler alt av materialer til hytten og bruker rammelånet etter hvert som det er behov. Hun er hjemme med barn og tar seg av det daglige. Eier hun halve hytten når den står ferdig selv om hun ikke har vært med å betale direkte underveis?

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost