Forsikring

Avhendingsloven regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp og salg av fast eiendom. Loven gjelder ikke avtaler om oppføring av ny bolig – se bustadoppføringsloven.
Festekontrakt er en avtale mellom to parter som gjelder bruk av grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneier har en rettighet til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere formål.

Megler inviterer kjøper og selger på et felles kontraktsmøte for gjennomgang av kjøpekontrakten.

Skjøte er et dokument som brukes ved overførsel av fast eiendom. Skjøtet må tinglyses for at den nye eieren skal bli registrert hjemmelshaver i det offentlige eiendomsregister (Kartverket.)

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost