Lover og regler

Hva har du lov til i strandsonen?

Etter Friluftsloven er ferdselsretten mer omfattende i utmark enn i innmark. Innmark er hovedsakelig den private sonen rundt bolighus og hytter, dyrket mark, eng, plantefelt og kulturbeite. Alt som ikke er innmark er utmark. Ferdselsretten i strandsonen, enten med båt eller på land, er underlagt de samme regler som gjelder for friluftslivet ellers.

Ferdsel i strandsonen

I strandsonen kan ikke grunneier uten særskilt hjemmel, sette opp gjerder, skilt eller andre hindre for å nekte allmennheten adgang. Ferdselen skal være hensynsfull, dette innebærer bl.a. en alminnelig plikt til å rydde opp etter seg. Grunneier eller bruker av grunnen har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller som utsetter eiendommen for skade.

Hvor grensen går mellom innmark og utmark i strandsonen, må vurderes konkret. Utvikling i rettspraksis er at allmennheten har en sterk rett. Høyesterett har i et enkeltstående tilfelle avgjort at, hvor avstanden fra terrassen fremfor hovedhuset og til strandsonen var 65 meter, kunne ikke strandsonen på eiendommen defineres som innmark. Uttrykket hustomt måtte begrenses til den mer private sonen rundt bolighuset. Senere rettspraksis har gitt allmennheten ferdselsrett på sti i strandsonen som gikk 20 meter fra en fritidseiendom. Det ble lagt vekt på strandsonens betydning for allmennheten, og at grunneiere som bygger i strandsonen må finne seg i å få allmennheten tett inn på seg.

Rettspraksis viser således at allmennhetens ferdselsrett i strandsonen står sterkt, men hvor ferdselen går nærmere enn 20 meter fra hus eller hytte vil den som utgangspunkt kreve grunneiers samtykke.

Bading

Så lenge det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre, har enhver rett til å bade i sjøen fra strand i utmark eller fra båt. Retten til bading omfatter ikke bading fra innmark uten grunneierens samtykke.

Camping

I innmark er camping ikke tillatt uten eierens eller brukerens samtykke. Camping i utmark er tillatt, men skal ikke skje så nært bebodd hus eller hytte at det forstyrrer beboernes fred. Avstanden må under enhver omstendighet være minst 150 meter, og varigheten må begrenses til to døgn. Det gjelder forbud mot å tenne bål i eller i nærheten av skogsmark i tiden fra 15.april til 15.september. Det er ikke tillatt å skade trær ved innhenting av ved til bål.

Vestlandets beste Meglere

Finn din lokalkjente megler

Våre meglere kjenner Vestlandet og hjelper deg gjerne med salg av din bolig. Ta kontakt med en megler i ditt området for en uforpliktende prat.


Ferdsel med båt, fortøyning og landgang 

På sjøen er det i utgangspunktet fri ferdsel med båt. Ferdselen er tillatt så langt inn som sjøen dekker stranden, også i området mellom marbakken (dvs. der det blir brådypt) og stranden hvor sjøbunnen er undergitt eiendomsrett. Andre lover kan likevel begrense hva du kan gjøre på sjøen. Bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy i sjø, er forbudt i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land. I vassdrag og innsjøer er det ikke tillatt å kjøre vannscooter i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land.

Det er i tillegg enkelte mindre begrensninger i adgangen til å kjøre vannscooter og lignende motordrevne fartøy i sjø og i vassdrag. Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og ut til områder utenfor forbudsbeltene. Transportkjøring i forbudsbeltet skal ikke foregå i større hastighet enn 5 knop. Den enkelte kommune kan i tillegg fastsette ytterligere forbudsområder. Det er derfor viktig å sjekke forholdene der du bor.

I utmark gjelder friluftslovens regler som på fastlandet, dvs. at fortøyning/ oppankring ikke skal skje så nært bebodd hus eller hytte at det forstyrrer beboernes fred. Rettspraksis viser imidlertid at det ikke gjelder noen 150-meters begrensning for overnatting i båt. Utenfor marbakken gjør heller ikke to-døgns regelen seg gjeldende.

Det er fri adgang til å dra i land båt på strandstrekning i utmark for kortere tid. Kortvarig bruk av fortøyningsinnretninger er vanligvis tillatt. Det antas også å være adgang til for kortere tid å feste midlertidige fortøyningsbolter i grunnen, dersom disse fjernes etter bruk. Det er imidlertid ikke tillatt å legge til ved kai eller brygge uten samtykke fra eieren eller brukeren.

Hvorfor velge oss

Vi gir deg litt mer

stjerne

5-stjerners oppfølging

Vi gir deg 5-stjerners oppfølging gjennom hele reisen, både ved kjøp og salg av bolig. 

ikon megler

Lokalkjente meglere

Her finner du engasjerte og dyktige meglere som kjenner bolig- og fritidsmarkedet der du bor.

mobil med hus

Fremtidens boligannonsering

En presis og effektiv måte for digital markedsføring av din bolig. 

Personlig rådgiver

Kontakt oss

telefon

915 05560

Åpent mandag til fredag 08:30 - 16:00.

søk og hus

Våre kontor

Vi har 27 kontor på Vestlandet, finn ditt lokale kontor.

Snakke-bobler

Skriv til oss

Har du spørsmål så hjelper vi deg gjerne!