Når du skal selge bolig

Dette får du med Zoom fra Eiendomsmegler Vest

Finn ut hva du får ved å bruke vår markedsføringspakke

Målgrupper

Vi finner de rette målgruppene og potensielle kjøperne for din eiendom ved hjelp av vårt unike datagrunnlag, kombinert med data fra Google og Facebook. Slik får du de rette interessentene på visning.

Annonser

Zoom setter opp dynamiske annonser som tilpasser seg til de ulike målgruppene for din eiendom. Annonsene er synlige i hele Googles annonsenettverk, blant annet i ulike nettaviser som BT, Finansavisen og VG, og i en rekke lokalaviser der kundene er. Sidene velges ut i fra hvor du har best sjanse for å nå dine potensielle kjøperne.

Videoannonser

Med Zoom får du videoannonser av din eiendom. Video gir god oppmerksomhet i sosiale medier, og genererer kvalitetstrafikk til din boligannonse.

Facebook og Instagram

I tillegg produserer Zoom egne annonser til Facebook og Instagram. Disse annonsene er også dynamiske, som vil si at både tekst og bilder tilpasses hver målgruppe.

Liverapport

I Liverapporten, som du kan få av din megler, kan du selv følge med på kampanjen. Her ser du hvilke målgrupper, kanaler og annonser som genererer de beste resultatene.