Markedsføringsbilde
Markedsføringsbilde

Næringseiendom

SPV Næringmegling er et selskap i Sparebanken Vest konsernet og eies og drives av Eiendomsmegler Vest. Dette gir oss en god mulighet til å trekke faglige veksler på bankens kunnskap innen marked, renter og fremtidsutsikter, kombinert med våre gode forståelse for eiendom. 

Vi er lokalt forankret, har god lokal kjennskap og har god kunnskap om Eiendomsmarkedet på Vestlandet. 

Vi har som målsetning å kunne bistå i alle typer oppdrag innenfor næringsmegling, herunder salg, kjøp, utleie, fremleie verdivurdering og rådgivning...