Personvernerklæring for Eiendomsmegler Vest AS

Personvern

Ditt personvern er viktig for Eiendomsmegler Vest AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Eiendomsmegler Vest AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.


Behandlingsansvarlig

Daglig leder i Eiendomsmegler Vest AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Eiendomsmegler Vest AS. Ansvaret for den daglige oppfølgingen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til foretakets fagsjef kvalitet og juridisk.


Vår behandling av personopplysninger

  • Eiendomsmegler Vest AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser som Eiendomsmegler Vest AS er underlagt

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, for eksempel navn, adresse og telefonnummer. I bruktboligmegling, næringsmegling og prosjektmegling vil Eiendomsmegler Vest AS behandle navn, kontaktinformasjon, informasjon om eiendommen og informasjon knyttet til oppgjøret.

Vi samler inn informasjon om deg gjennom utfylt nettskjema eller gjennom direkte kontakt med deg.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.
Får andre tilgang til dine personopplysninger?
Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hjemmelsdokumentet og eventuelle pantedokumenter sendes til Kartverket for tinglysning, i tillegg deles nødvendig informasjon med våre samarbeidspartnere som tilbyr tjenester tilknyttet vår virksomhet.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere 

Eiendomsmegler Vest AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine og hvordan sikres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Eiendomsmegler Vest AS lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre kunder til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Dersom Eiendomsmegler Vest AS behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket flere rettigheter overfor oss. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler for deg. Du kan be om korrigering eller supplering av dine personopplysninger. Du har også rett til dataportabilitet og begrenset behandling. Dersom du mener at vi urettmessig behandler personopplysninger som gjelder deg selv, kan du bruke din rett til innsigelse. Har vi informasjon om deg som du mener ikke lenger er relevant, kan du be om at denne informasjonen slettes. Merk at vi ifølge loven er forpliktet til å lagre enkelte opplysninger om deg, selv om du ikke er kunde hos oss lengre.

Dersom du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysninger om deg, så kan du når som helst trekke tilbake dine samtykker.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til personvernombud@emvest.no eller eventuelt per post til Eiendomsmegler Vest AS, Pb. 7999, 5020 Bergen.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

Eiendomsmegler Vest AS har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til Eiendomsmegler Vest AS sin behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet Alexander Due, mailadresse: personvernombud@emvest.no.

Endringer
Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Hvorfor velge oss?

Vi gir deg litt mer

stjerne

5-stjerners oppfølging

Vi gir deg 5-stjerners oppfølging gjennom hele reisen, både ved kjøp og salg av bolig. 

ikon megler

Lokalkjente meglere

Her finner du engasjerte og dyktige meglere som kjenner bolig- og fritidsmarkedet der du bor.

mobil med hus

Fremtidens boligannonsering

En presis og effektiv måte for digital markedsføring av din bolig. 

vi hjelper deg

Kontakt oss

søk og hus

Våre kontor

Vi har 26 kontor på Vestlandet, finn ditt lokale kontor.

telefon

915 05560

Åpent mandag til fredag 08:30 - 16:00.

Snakke-bobler

Skriv til oss

Har du spørsmål så hjelper vi deg gjerne!