Gardsbruk Toska

Når du skal kjøpe småbruk

Drømmer du om å eie et småbruk?

Interessen for småbruk er økende, men er livet på landet noe for deg? Dette bør du vite før du kjøper.
Småbruk har toppet søkelisten på Finn eiendom de siste årene. I 2021 var småbruk det mest søkte ordet på Finn Eiendom med 392.153 søk, mens småbruk havnet på fjerdeplass på Vestland med 34.666 søk.  
  
Magne Storheim en av eiendomsmeglerne som har lengst erfaring med å selge småbruk. Han har i løpet av sine 35 år i bransjen solgt over 3 000 eiendommer, og selger cirka ti småbruk og landbrukseiendommer i året.  

Eiendomsmegler Vest selger småbruk og landbrukseiendommer på hele Vestlandet og har fått god innsikt i dette markedet. Det kommer mange spennende småbruk ut for salg nå fremover.
 

Over 100 visningsdeltakere

Interessen for småbruk og landbrukseiendommer har vært økende de siste 25 årene. Dersom du vil skaffe deg et småbruk, er du ofte i godt selskap. 

– Det er for få slike eiendommer som kommer ut for salg i det åpne markedet, derfor er etterspørselen større enn tilbudet. De som søker mot slike eiendommer, har nok et ønske om å leve litt annerledes enn i blokk og rekkehus, med større tomt med god plass og en opplevelse av frihet til dyrking og dyrehold. Det gir dem nok en frihetsfølelse, sier Magne, som er eiendomsmegler, seniorrådgiver og fagansvarlig i Eiendomsmegler Vest.

Han erfarer at det er veldig mange treff på annonsene, men presiserer at det er mange forhold som påvirker antallet oppmøte på visninger. 

– I likhet med andre eiendommer må også landbrukseiendommene være priset riktig for at salget skal gå smertefritt. På forsommeren i fjor solgte jeg flere småbruk i Nordhordland der det var veldig godt oppmøte. På det ene dukket det opp 100 visningsdeltakere, og på grunn av korona-restriksjonene måtte visningene strekkes ut over to dager, forteller Magne. 
 

Vi hjelper deg med din boligdrøm

Finn din lokalkjente megler

Våre meglere kjenner Vestlandet og hjelper deg gjerne med salg av din bolig. Ta kontakt med en megler i ditt området for en uforpliktende prat.

 

Krever mye vedlikehold 

Alle kan kjøpe en småbrukseiendom, men den landlige livstilen er nok ikke for alle. 

– Avhengig av hvor stort småbruket er, antallet bygninger og standarden på disse, krever slike eiendommer både tid, interesse og penger til vedlikehold. Kjøper må ha interesse for og glede av å jobbe hjemme, påpeker Magne. 

Det er driveplikt på all dyrket mark i Norge.  

– Det betyr at dyrket mark på konsesjonsfrie småbruk skal holdes forsvarlig vedlike, slik at den kan brukes til matproduksjon ved behov, forklarer Magne. 

Småbruk som har klausuler, blir som regel avklart før gårdene selges ut av familien. Kår er mer aktuelt ved generasjonsskifter internt i familien. I en del tilfeller har gårdsbruk også boplikt. 

– Det betyr at eier må forplikter seg til å bosette på eiendommen innen ett år etter at konsesjonen er tildelt, og være bosatt der i minst fem år sammenhengende. Dette skjer for å oppfylle konsesjonsvilkårene for driften av gården, eller fordi kommunens ønsker å sikre bosettingen i området, sier Magne. 
 

Dette bør du tenke på før du kjøper et småbruk


1. Har du erfaring med et liv på landet? Kan du snekre, kjøre traktor med henger og plog? Hør gjerne med noen som bor på et småbruk som kan dele sine erfaringer med deg. 
2. Er det langt unna butikk, skole og fritidstilbud? Det kan være lange avstander til servicetilbud, familie og venner, så du må belage deg på en del bilkjøring. 
3. Er du handy? Småbruk krever mye vedlikehold både ute og inne. Utstyr og vedlikehold er også dyrt.
4. Liker du å være mye ute? Som småbrukseier er det mange aktiviteter som skjer ute, uansett vær. 
5. Det kan være bo- og driveplikt. Er du klar for å bo på eiendommen i minst fem år?
6. Les salgsoppgaven nøye og spør megleren om råd. 

Fakta om småbruk:

Et småbruk er et lite, selveiet gårdsbruk. Størrelsen varierer fra noen få dekar og opp til 25 dekar fulldyrket mark. 100 mål er grensen for når det må søkes konsesjon ved kjøp av gårdsbruk utenfor egen familie. Det er også konsesjon når dyrket mark er over 35 mål, selv om totalarealet er mindre enn 100 mål. 

Kilde: Store Norske Leksikon  

 

Hvorfor velge oss

Vi gir deg litt mer

stjerne

5-stjerners oppfølging

Vi gir deg 5-stjerners oppfølging gjennom hele reisen, både ved kjøp og salg av bolig. 

ikon megler

Lokalkjente meglere

Her finner du engasjerte og dyktige meglere som kjenner bolig- og fritidsmarkedet der du bor.

mobil med hus

Fremtidens boligannonsering

En presis og effektiv måte for digital markedsføring av din bolig. 

vi hjelper deg

Kontakt oss

telefon

915 05560

Åpent mandag til fredag 08:30 - 16:00.

søk og hus

Våre kontor

Vi har 27 kontor på Vestlandet, finn ditt lokale kontor.

Snakke-bobler

Skriv til oss

Har du spørsmål så hjelper vi deg gjerne!